חיות בגינתינו

בעלי חיים בגינתינו יש מגוון בעלי חיים, מזיקים מועילים ומינים שמומלץ לעזור לשימורים, בעלי חיים מזיקים: כנימות, עפץ, חשופיות.  בעלי חיים מועילים: דבורים, ירגזי, בזים. בעלי חיים שמומלץ לעזור לגידולם: זנב סנונית, צופית