צבע העלה

צבע העלה- קטגוריה שמחולקת לתת-קטגוריות לפי צבע העלה, צמח אחד יכול להיות ביותר מקטגוריה אחת